Teraz mówi się o tym, że żyjemy tu i teraz. Nie ma co wybiegać w przyszłość. A czy warto wybiegać w przeszłość? Tak. Chociażby po to, aby poznać najważniejsze fakty historyczne, które miały wpływ na to m.in. jak kształtował się nasz kraj. Jak kształtowała się Europa – miejsce, gdzie każdy z nas na co dzień mieszka. Gdzie najlepiej nauczyć się tego, co działo się w czasach przeszłych? Na lekcji historii. Chociażby w klasie trzeciej, szkoły średniej, gdzie do użytku zostaje wprowadzona taka książka, jak “Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/historia-podrecznik-liceum-i-technikum-klasa-3-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-jaroslaw-czubaty-p-1543271.html).

Co działo się w Polsce i w Europie?

Historii należy się uczyć. Chociażby z poszanowania dla osób, które brały udział w walkach o wolność naszego kraju. Kto wie, jakby dzisiaj wyglądała Polska (czy by w ogóle wyglądała?!), gdyby nie bohaterowie czasów przeszłych. Ich to właśnie można poznać na lekcji historii, której to można uczyć się w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” to – jak sama nazwa wskazuje – książka do nauczania początkowego. Skupia się ona na takich zagadnieniach, jak:

  • Europa  i świat od 1815 r. do połowy XIX wieku,
  • Polacy i ziemie polskie w 1. Połowie XIX wieku,
  • Europa i świat od połowy XIX w. do 1914 roku,
  • Polscy i ziemie polskie w 2. połowie XIX wieku i na początku XX wieku,
  • Polska, Europa  i świat w okresie Wielkiej Wojny.

Książka obejmuje wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, aż do samego dwudziestolecia międzywojennego. Wydawać by się mogło, że jest tego dużo, ale na szczęście, wszystko jest tak zaplanowane, iż całą podstawę uda się przerobić w przewidzianym czasie dla klasy trzeciej.

Budowa książki jest bardzo charakterystyczna, a do tego nastawiona jest na to, aby ułatwić wszystkim osobom nauczanie. Chociażby przez to, że znaleźć można w środku podsumowania, które przypominają o najważniejszych faktach historycznych.